banner_20thang8_copy

12/5/2022: Chỉ số giá định hướng ICO 11/5/2022

 

ICO Indicator prices
(US cents/lb)  11/05/2022

 

 

change

ICO Composite

195.07

+6.3%

Colombian Milds

288.16

+5.9%

Other Milds

261.51

+6.6%

Brazilian Naturals

220.18

+8.0%

Robustas

103.64

+3.4%

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
lien_he_quang_cao_chuan
baaner_vifaco

HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 3733 6520 - 3845 2818   -  Fax: (+84.24) 3733 7498
Email: info.vicofa@gmail.com    -     Website: www.vicofa.org.vn