banner_20thang8_copy

Chi nhánh Tổng Công ty Cà phê Việt Nam - Công ty cà phê 706

Thôn Tân Hợp - Iayok - Iagrai - Gia Lai


Tên Doanh nghiệp: Chi nhánh Tổng Công ty Cà phê Việt Nam - Công ty cà phê 706

Tên tiếng Anh: Vinacafe Branch - 706 Coffee Company

Người đại diện: Ông Lê Trung Nguyên - GĐ

Địa chỉ: Thôn Tân Hợp - Iayok - Iagrai - Gia Lai

Email: vinacafe706@gmail.com/phamvannghikd@gmail.com

Tel: A Nghị: 0914097650/ (0269)3841614/3841124

Fax: (0269)3841679/ 3841124

Website: vinacafe.thv.vn

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
lien_he_quang_cao_chuan
baaner_vifaco

HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 3733 6520 - 3845 2818   -  Fax: (+84.24) 3733 7498
Email: info.vicofa@gmail.com    -     Website: www.vicofa.org.vn