banner_20thang8_copy

Công ty CP Cà phê Mê Trang

66 đường 2-4 P. Vĩnh Hải, TP Nha Trang, Khánh Hoà


Tên Doanh nghiệp: Công ty CP Cà phê Mê Trang

Tên tiếng Anh: Me Trang Coffee Joint Stock Company

Người đại diện: Ông Lương Thế Hùng - TGĐ

Địa chỉ: 66 đường 2-4 P. Vĩnh Hải, TP Nha Trang, Khánh Hoà

Email: info@metrang.com.vn

Tel: (0258)3831525

Fax: (0258)3832686

Website: www.metrang.com.vn

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
lien_he_quang_cao_chuan
baaner_vifaco

HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 3733 6520 - 3845 2818   -  Fax: (+84.24) 3733 7498
Email: info.vicofa@gmail.com    -     Website: www.vicofa.org.vn