banner_20thang8_copy

Công ty CP Cà phê Phước An

Km 26, Quốc lộ 26 Huyện Krông Pak - Daklak


Tên Doanh nghiệp: Công ty CP Cà phê Phước An

Tên tiếng Anh: Phuoc An Coffee Joint Stock Company

Người đại diện: Ông Hồ Sỹ Trung -TGĐ

Địa chỉ: Km 26, Quốc lộ 26 Huyện Krông Pak - Daklak

Email: pancoffee@gmail.com; huy.phuocan@gmail.com

Tel: (0262)3521149-3521247

Fax: (0262)3521246

Website: http://www.phuocancoffee.com.vn

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
lien_he_quang_cao_chuan
baaner_vifaco

HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 3733 6520 - 3845 2818   -  Fax: (+84.24) 3733 7498
Email: info.vicofa@gmail.com    -     Website: www.vicofa.org.vn