banner_20thang8_copy

Công ty CP Cà phê Thu Hà

09 Nguyễn Thái Học, Tp, Pleiku, Gia Lai


Tên Doanh nghiệp: Công ty CP Cà phê Thu Hà

Tên tiếng Anh: Thu Ha Coffee Joint Stock Company

Người đại diện: Ông Ngô Tấn Giác - CT HĐQT -GĐ

Địa chỉ: 09 Nguyễn Thái Học, Tp, Pleiku, Gia Lai

Email: pleiku@thuhacoffee.com.vn

Tel: (0269)3824877/2240391

Fax: (0269)3826391

Website: thuhacoffee.com.vn

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
lien_he_quang_cao_chuan
baaner_vifaco

HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 3733 6520 - 3845 2818   -  Fax: (+84.24) 3733 7498
Email: info.vicofa@gmail.com    -     Website: www.vicofa.org.vn