banner_20thang8_copy

Công ty CP Hoàng Sơn I

Ấp 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước


Tên Doanh nghiệp / Tổ chức: Công ty CP Hoàng Sơn I

Tên tiếng Anh: Hoang Son I Joint Stock Company

Người đại diện: Ông Tạ Công Sơn -TGĐ

Địa chỉ: Ấp 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Email: ctyhoangson1@gmail.com/tavansya3@gmail.com

Tel: (0271)3281025

Fax: (0271)3997038

Website: hoangson1.com

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
lien_he_quang_cao_chuan
baaner_vifaco

HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 3733 6520 - 3845 2818   -  Fax: (+84.24) 3733 7498
Email: info.vicofa@gmail.com    -     Website: www.vicofa.org.vn