banner_20thang8_copy

Cty TNHH Armajaro Việt Nam

Số 1, Khu Công nghiệp Tam Phước, Long Thành, Đồng Nai

Tên Doanh nghiệp: Cty TNHH Armajaro Việt Nam

Tên tiếng anh:

Tên viết tắt: ARMAJARO VIETNAM

Người đại diện: Angus Dunbar

Địa chỉ: Số 1, Khu Công nghiệp Tam Phước, Long Thành, Đồng Nai

Tel: (0251)6280220/6281931

Fax: (0251)6280214

Email: vu.anhnguyen@armajaro.com.vn

Website: http://www.armajaro.com/

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
lien_he_quang_cao_chuan
baaner_vifaco

HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 3733 6520 - 3845 2818   -  Fax: (+84.24) 3733 7498
Email: info.vicofa@gmail.com    -     Website: www.vicofa.org.vn