banner_20thang8_copy

HỘI NGHỊ GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN HỢP TÁC ẤN ĐỘ - VIỆT NAM NGÀNH CÀ PHÊ

Đồng tổ chức bởi | Coorganized by:

Tổng Lãnh Sự quán Ấn Độ, TP. Hồ Chí Minh | Consulate General of India. Ho Chi Minh City

Vietnam Coffee and Cocoa Association (VICOFA) | Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (VICOFA)

Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam (INCHAM) | Indian Business Chamber in Vietnam (INCHAM)

 

logo_vicofa                   logo_tong_lanh_su_quan_an_do                    logo_azadi                logo_vietrade

 

Tổ chức Hội nghị quốc tế ngành cà phê tại Việt Nam

HỘI NGHỊ GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN

HỢP TÁC ẤN ĐỘ - VIỆT NAM NGÀNH CÀ PHÊ

Virtual Meeting

INDIA – VIETNAM COOPERATION IN COFFEE INDUSTRY

Đồng tổ chức bởi | Coorganized by:

Tổng Lãnh Sự quán Ấn Độ, TP. Hồ Chí Minh | Consulate General of India. Ho Chi Minh City

Vietnam Coffee and Cocoa Association (VICOFA) | Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (VICOFA)

Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam (INCHAM) | Indian Business Chamber in Vietnam (INCHAM)

 

  • Ngày | Date: Thứ Sáu, ngày 03 tháng 12 năm 2021 | Friday, 03rd December 2021
  • Thời gian | Time: 15:00 – 17:30 (giờ Việt Nam | Vietnamese Standard Time VST)

                               13:30 – 16:00 (giờ Ấn Độ | Indian Standard Time IST)

Ghi chú | Note:     Sau ngày 25/11/2021, Ban tổ chức sẽ gửi đường dẫn và hướng dẫn truy cập nền tảng cuộc họp qua thư điện tử đến các đại biểu đã đăng ký xác nhận tham dự | After 25th November, 2021, Organizers will send the joining link and guidance to access the webinar platform via email to only those who have made their registration on the above registration link to confirm their participation in the virtual meet.

 

Thời lượng

Duration

Nội dung

Content

Diễn giả

Speaker/ Presenter

PHẦN 1: PHIÊN PHÁT BIỂU

SESSION 1:  REMARKS

14:30 – 15:00 (VST)

13:00 – 13:30 (IST)

Đại biểu, khách tham dự  truy cập vào platform

All participants access ZOOM platform

Điều khiển nền tảng

Platform host

15:00 – 15:05 (VST)

13:30 – 13:35 (IST)

Giới thiệu đại biểu

Guest introduction

Người dẫn chương trình

MC or Organizer

15:05 – 15:15 (VST)

13:35 – 13:45 (IST)

Phát biểu chào mừng

Welcome remarks

Dr. Madan Mohan Sethi

Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP. HCM

Consul General of India in Ho Chi Minh City

Mr. Lương Văn Tự

Chủ tịch VICOFA

Chairman, VICOFA

15:15 – 15:30 (VST)

13:40 – 13:50 (IST)

Tổng quan ngành công nghiệp cà phê Việt Nam và cơ hội hợp tác đầu tư cho doanh nghiệp Ấn Độ vào ngành cà phê Việt Nam

Presentation on overview of coffee industry of Vietnam, and FDI opportunities for Indian investors in Vietnamese coffee industry

Mr. Lương Văn Tự

Chủ tịch VICOFA

Chairman, VICOFA/

15:30 – 15:40 (VST)

13:50 – 14:10 (IST)

Giới thiệu ngành cà phê Ấn Độ (Qui mô ngành, Sản xuất, Thương mại, xuất nhập khẩu, Đào tạo nguồn nhân lực, Hợp tác đầu tư)

Overview of Indian Coffee Industry

(Size of the industry, Manufacturing, Trade, import export market, Human resources training, Investment collaboration)

Đại diện từ Ban Cà Phê hay một tổ chức thích hợp của Ấn Độ (Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ mời)

 

Indian speaker  from Coffee Board or other suitable organization

To be invited  by CGI

15:40 – 16:00 (VST)

14:10 – 14:30 (IST)

Phát biểu của doanh nghiệp Ấn Độ & Việt Nam là những đơn vị đang tìm kiếm hợp tác đầu tư, liên danh mở rộng sản xuất, kinh doanh với đối tác Ấn Độ

(i)         Tata Coffee (10’)

(ii)        Intimex Group (10’)

Remarks by Indian and Vietnamese investors/ companies in Vietnam in coffee sector to share their experiences

(i)                 Tata Coffee (10’)

(ii)                Intimex Group (10’)

TLSQ Ấn Độ/ VICOFA giới thiệu/mời doanh nghiệp phát biểu

 

To be  invited  by CGI/ VICOFA for remarks

16:00 – 16:10 (VST)

14:30 – 14:40 (IST)

Phát triển cà phê đặc sản Việt Nam

Vietnamese  coffee  specialties development

 

 

Mr. Trịnh Đức Minh

Chủ tịch Hội cà phê Buôn Mê Thuột

Chairman, Buon Me Thuot Coffee Association

16:10 – 16:15 (VST)

14:40 – 14:45 (IST)

Lời cảm tạ

Vote of thanks

VICOFA

PHẦN 2: HỌP DOANH NGHIỆP TRỰC TUYẾN GIỮA ẤN ĐỘ VÀ VIỆT NAM

SESSION 2: B2B MEETINGS BETWEEN VIETNAMESE AND INDIAN COMPANIES

16:30 – 16:45 (VST)

15:00 – 15:15 (IST)

Round 1: 15’

Kết nối B2B (Vòng 1)

05 doanh nghiệp Ấn Độ - 05 doanh nghiệp Việt Nam

The 1st 05 Indian companies & 05 Vietnamese companies

16:45 – 17:00 (VST)

15:15 – 15:30 (IST)

Round 2: 15’

Kết nối B2B (Vòng 2)

05 doanh nghiệp Ấn Độ - 05 doanh nghiệp Việt Nam

The 2nd 05 Indian companies & 05 Vietnamese companies

17:00 – 17:15 (VST)

15:30 – 15:45 (IST)

Round 3: 15’

Kết nối B2B (Vòng 3)

05 doanh nghiệp Ấn Độ - 05 doanh nghiệp Việt Nam

3rd 05 Indian companies & 05 Vietnamese companies

 

**Ghi chú:   Sẽ có phiên dịch song ngữ Anh – Việt cho cuộc họp

Note:  There will be a simultaneous interpreter (English-Vietnamese) for the meeting.

Đầu mối liên hệ:

  • Chị Phạm Thị Tuyết, Trợ lý thương mại, ĐT: 0918763458; Email: hcm@mea.gov.in
  • Chị Nguyễn Phương Diệu Ngân, Trợ lý thương mại, ĐT: 0971878416; Email: hcm@mea.gov.in
  • Anh Dương Càn Thành, Trợ lý thông tin/ thương mại; ĐT: 0933377654; Email: hcm@mea.gov.in
  • Anh Đỗ Xuân Hiền, Phụ trách Văn phòng Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam; ĐT: 0976770114; Email: vicofa@gmail.com
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
lien_he_quang_cao_chuan
baaner_vifaco

HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 3733 6520 - 3845 2818   -  Fax: (+84.24) 3733 7498
Email: info.vicofa@gmail.com    -     Website: www.vicofa.org.vn