banner_20thang8_copy

THÔNG BÁO: Lịch nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2022 của Văn phòng Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (VICOFA)

Văn phòng Hiệp hội sẽ nghỉ Lễ bắt đầu từ ngày thứ Bẩy, 30/4/2022 đến hết ngày thứ Ba 03/5/2022. Ngày thứ Tư, 04/5/2022 Văn phòng Hiệp hội sẽ làm việc trở lại bình thường.

 phat_trien_ben_vung

HIỆP HỘI CÀ PHÊ – CA CAO

VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà  Nội, ngày   29   tháng 4  năm 2022

 

THÔNG BÁO/ ANNOUNCEMENT

V/v: Lịch nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2022

của Văn phòng Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (VICOFA)

VICOFA Office’s holiday schedule for April 30th and May 1st, 2022.

 
  

 

Kính gửi: Quý Hội viên và Đối tác

Dear Valued Members and Partners

 

Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (VICOFA) trân trọng thông báo đến Quý hội viên và đối tác về lịch nghỉ Lễ: Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5/2022 của Văn phòng VICOFA:

The Vietnam Coffee Cocoa Association (VICOFA) would like to inform you about the Holiday schedule of VICOFA’s office on the Vietnam Southern Liberation Day April 30th and the International Labor Day May 1st as follows:

 

Văn phòng Hiệp hội sẽ nghỉ Lễ bắt đầu từ ngày thứ Bẩy, 30/4/2022 đến hết ngày thứ Ba 03/5/2022. Ngày thứ Tư, 04/5/2022 Văn phòng Hiệp hội sẽ làm việc trở lại bình thường.

The VICOFA’s Office will be on its holidays from Saturday April 30th, 2022 until Tuesday, May 3rd, 2022. We will be back to work from Wednesday May 4th, 2022.

 

Trong thời gian nghỉ Lễ, Quý hội viên và đối tác có thể liên hệ các số điện thoại sau nếu có việc gấp:

During the Holidays, for emergency, kindly contact us via (Cellphone/ Whatsapps): +84 976 770 114 (Mr. Hien); +84 902 991 468 (Mrs. Quynh Huong).

 

Trân trọng/ With best regards!

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VPHH.

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký, đóng dấu)

 

Đỗ Xuân Hiền

 

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
lien_he_quang_cao_chuan
baaner_vifaco

HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 3733 6520 - 3845 2818   -  Fax: (+84.24) 3733 7498
Email: info.vicofa@gmail.com    -     Website: www.vicofa.org.vn