banner_20thang8_copy

Công ty TNHH Hồ Phượng

288 thôn Srêđăng, xã N’Thol Hạ, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Hồ Phượng

Tên tiếng Anh:  Ho Phuong Coffee

Người đại diện: Bà Nguyễn Thị Phượng - GĐ

Địa chỉ: 288 thôn Srêđăng, xã N’Thol Hạ, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Email: ctyhophuong@gmail.com

Tel: (0263) 2229299

Website: http://www.hophuongcoffee.com/

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
lien_he_quang_cao_chuan
baaner_vifaco

HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 3733 6520 - 3845 2818   -  Fax: (+84.24) 3733 7498
Email: info.vicofa@gmail.com    -     Website: www.vicofa.org.vn