banner_20thang8_copy

Cty TNHH Olam Việt Nam

Phòng 1, tầng 10, Cao ốc A&B, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Q.1, Tp.HCM

Tên Doanh nghiệp: Cty TNHH Olam Việt Nam

Tên tiếng anh: 

Tên viết tắt: OLAM VIETNAM

Người đại diện: Amit Verma

Địa chỉ: Phòng 1, tầng 10, Cao ốc A&B, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Q.1, Tp.HCM

Tel: (028)3.5210740/41/42/43/44/45/46/47

Fax: (028)35210771 (P.KD)- 35210770-35210763

Email: dung.le@olamnet.com

Website: https://www.olamgroup.com/locations/asia/vietnam.html

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
lien_he_quang_cao_chuan
baaner_vifaco

HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 3733 6520 - 3845 2818   -  Fax: (+84.24) 3733 7498
Email: info.vicofa@gmail.com    -     Website: www.vicofa.org.vn