banner_20thang8_copy

Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Grai

Thôn 2, Xã Ia Hrung – Huyện Ia Grai – Tỉnh Gia Lai


Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Grai

Tên tiếng Anh:  Ia Grai Coffee Co., Ltd

Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Phú - GĐ

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ia Hrung – Huyện Ia Grai – Tỉnh Gia Lai

Email: vanphugialai@yahoo.com.vn

Tel: 0269 3891 290


Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
lien_he_quang_cao_chuan
baaner_vifaco

HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 3733 6520 - 3845 2818   -  Fax: (+84.24) 3733 7498
Email: info.vicofa@gmail.com    -     Website: www.vicofa.org.vn