banner_20thang8_copy

Cty TNHH Neumann Gruppe Việt Nam

Đường số 5, KCN An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai/ Lô 3 KCN Bình Đường, Dĩ An , Bình Dương

Tên Doanh nghiệp: Cty TNHH Neumann Gruppe Việt Nam

Tên tiếng anh:

Tên viết tắt: NEUMANN GRUPPE VIETNAM

Người đại diện: Đỗ Ngọc Huy -GĐ TC

Địa chỉ: Đường số 5, KCN An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai/ Lô 3 KCN Bình Đường, Dĩ An , Bình Dương

Tel: (0274)3520530

Fax: (0274)3520535

Email: huydn@neumanngruppevn.com.vn; trade@neumanngruppe.com.vn

Website: neumanngruppe.com.vn

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
lien_he_quang_cao_chuan
baaner_vifaco

HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 3733 6520 - 3845 2818   -  Fax: (+84.24) 3733 7498
Email: info.vicofa@gmail.com    -     Website: www.vicofa.org.vn